Yhteystiedot

FM Oili Niittynen
*Tieto- ja viestintätekniikan opettaja
*Projektinhallinnan ja
sosiaalisen median asiantuntija
oili.niittynen (at) gmail.com
puh. 040 545 1896

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:48999 kpl

SOME -johdantoa

 

Uuden sukupolven työnhakijat eivät tyydy perinteisiin työnhakukeinoihin, vaan he tekevät itselleen työnhakustrategian sosiaaliseen mediaan.  Tulevaisuuden työnhaussa korostuvat verkostoitumistaidot ja verkostojen hyödyntäminen. Omaa osaamista on osattava markkinoida verkossa sosiaaliseen mediaan sopivilla keinoilla.

Tulevaisuuden työnhakutrendejä ovat esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Internetin hyödyntäminen työnhaussa ja oman osaamisen markkinoinnissa
  • perinteisen paperisen työhakemuksen merkityksen väheneminen
  • yhteisömedioiden (kuten Facebookin) merkityksen korostuminen verkostoitumisessa työnhakijan ja -antajan välillä
  • verkostoitumisen merkityksen kasvaminen ”kauppatavarana”. Työnantaja ”ostaa” myös työnhakijan verkostot.

Erityisesti Facebookin merkitys työnhaussa on kasvussa. Jobiviten marraskuussa 2011 tekemän tutkimusten mukaan 16 % työnhakijoista ilmoitti saaneensa vinkin avoimesta työpaikasta Facebook-ystävältään. Huolimatta siitä, että LinkedInillä on selkeästi ammatillinen tarkoitus, Jobviten tutkimus osoittaa, että jo nyt Facebookin merkitys työnhaussa on suurempi kuin LinkedInin.

Koska työnhaku siirtyy yhä enenevissä määrin sosiaalisen mediaan, tulisi oppilaitosten työnhakua ohjaavien tahojen siirtää opetuksen painopiste pois perinteisestä CV:stä ja siirtää se sosiaalisen median hyödyntämiseen oman osaamisen esille tuomisessa. Tämän voi tehdä esimerkiksi verkkoon tehtävinä kouluprojektien videoina, kuvina, kirjoituksina ja muuna verkkomateriaalina.

Keskiöön pitäisi nostaa kysymykset:

  • miten rakennan verkkoidentiteettiäni
  • miten tuon osaamiseni verkossa esiin, miten löydyn verkosta työntekijänä
  • miten rakennan itsestäni verkossa fiksun kuvan.

Itsensä markkinoimiseen löytyy sosiaalisesta mediasta ja verkosta lukuisia hyviä työkaluja, joiden hallitseminen on esimerkiksi ohjaaville opettajille entistä tärkeämpää. Näistä LinkedIn, Facebook, Twitter sekä blogi- ja videopalvelut ovat tärkeimpinä.

Uusimpana ilmiönä työnhaun kentällä ovat videotyöhakemukset. Niiden etuna on se, että videon avulla voi tuoda esille niitä asioita itsestään, jotka eivät ilmene suoraan työhakemuksessa. Videotyöhakemus on erityisesti eduksi niille, jotka eivät kirjallisesti ole yhtä lahjakkaita kuin suullisesti. Huonosti kirjoitettu hakemus voi jättää hyvän työntekijän suotta haastattelun ulkopuolelle.

Lähde:

Itsensä markkinointi 2.0 - Työnhaun ohjaus sosiaalisessa mediassa

Katso myös JobiJobi http://mapoyri.wordpress.com/tietoja/